Čišćenje snijega

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i nogostupima koji su ucrtani u kartu je skup komunalnih djelatnosti koji za svrhu ima prohodnost u zimskim uvjetima u Općini Levanjska Varoš. Osim čišćenja snijega na ceste i nogostupe postavlja se sol i kamenčići protiv proklizavanja.

Z

Čišćenje cesta

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama koje su ucrtane u kartu.

Z

Posipanje soli

Posipanje soli na nerazvrstanim cestama gdje je asfalt.

Z

Čišćenje nogostupa

Čišćenje snijega na nogostupima koji su ucrtani u kartu.

Z

Posipanje kamenčića

Posipanje kamenčića na nogostupima protiv proklizavanja.

Plan zimske službe

1.

Plan zimske službe obuhvaća skup mjera i radnji potrebnih za osiguranje prohodnosti prometa u zimskim uvjetima. Radi održavanja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona i autobusnih stajališta, izrađen je ovaj Plan za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području Općine Levanjska Varoš u zimskim uvjetima.

Plan za održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području Općine Levanjska Varoš u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba) podrazumijeva radove neophodne za održavanje prohodnosti cesta, drugih prometnih površina i pješačkih površina radi sigurnog obavljanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

2.
Sve intervencije čišćenja snijega biti će izvršene u roku od 24 sata od prestanka padanja snijega. Ovisno o poprečnom profilu ceste bit će očišćeno minimum 2,5 m širine, a uzdužni dio pratiti postojeći kolnik i bankine.
Ako padne više od 20 cm snijega, prvi prioriteti čiste se u tijeku padalina te se nastavlja dalje s čišćenjem prema Planu čišćenja ukoliko padaline ne prestanu. Također, apeliramo na mještane ukoliko ralica iz bilo kojih razloga nije uspjela očistiti snijeg na Vašoj dionici poduzmite mjere kako biste mogli na vrijeme stići do mjesta rada.
3.

Izvršenje poslova zimske službe na području Općine Levanjska Varoš u zimskoj sezoni 2020./2021. izvršavat će općinsko komunalno poduzeće Maslačak d.o.o., Levanjska Varoš 70, 31416 Levanjska Varoš. Zalihe soli i kamene sipine za posipanje osigurat će Maslačak d.o.o. Sjedište stožera je u Breznici Đakovačkoj

Snijeg na asfaltiranim površinama obavezno je čistiti kad njegova debljina iznosi više od 5 cm, a na makadamu 10 cm. Posipanje solju u slučaju poledice potrebno je započeti odmah čim nastane poledica.

Sukladno Odluci o komunalnom redu na području Općine Levanjska Varoš, korisnici i vlasnici zemljišta i zgrada uz nogostupe i druge javne površine kojima se služe pješaci, dužni su redovito (i nekoliko puta dnevno) uklanjati snijeg s tih površina i nogostupa.

4.

Radi praćenja i mogućnosti pravovremenog djelovanja Maslačak d.o.o. organizira službu pripravnosti, praćenjem vremenske situacije putem dnevnih i tjednih prognoza DHMZ-a te obavijesti HAK-a. Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

1. STUPANJ TRAJANJE: cca. 50 dana uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padaline te u slučaju snježnih padalina i ledene kiše: preventiva poledice i zaleđivanja prometnica
– čišćenje snijega
– posipavanje kolnika solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanja, te čišćenje ralicom neprekidno

2. STUPANJ u slučaju elementarne nepogode
– slučaj obilnih padalina u kratkom roku kao i dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno)
– potreba angažiranja dodatne mehanizacije

5.

Područje općine Levanjska Varoš ima u svom sastavu naselja: Majar, Ovčara, Levanjska Varoš, Musić, Ratkov dol, Slobodna Vlast, Breznica Đakovačka, Milinac i Paučje.  Područje općine Levanjska Varoš ima u svom sastavu naselja: Majar, Ovčara, Levanjska Varoš, Musić, Ratkov dol, Slobodna Vlast, Breznica Đakovačka, Milinac i Paučje.
Za čišćenje snijega na području općine Levanjska Varoš utvrđuju se sljedeći prioriteti: pogledajte ovdje.

Karta čišćenja snijega - Općina Levanjska Varoš jpg

Fotogalerija

U nastavku pogledajte fotogaleriju radova zimske službe.

Maslačak_Levanjska_Varoš_čišćenje_snijega_2
Maslačak_Levanjska_Varoš_čišćenje_snijega_3
Maslačak_Levanjska_Varoš_čišćenje_snijega_4

Kontakt

Kontaktirajte nas za sve dodatne upite vezane za održavanje javne zelene površine na području Općine Levanjska Varoš.