Poštovani mještani općine Levanjska Varoš,

kalendare s rasporedom odvoza komunalnog otpada za 2022.godinu možete preuzeti u uredu Općine Levanjska Varoš i u uredu komunalnog poduzeća Maslačak d.o.o.