Da je komunalna djelatnost jedna od najvažnijih zadaća neke jedinice lokalne samouprave znaju i u Općini Levanjska Varoš, te na njihovom području od srpnja prošle godine djeluje komunalno poduzeće Maslačak d.o.o.

Glavne djelatnosti poduzeća su održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja, ukopi, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Poduzeće je u stalnom porastu

Poduzeće je od svoga osnivanja u stalnom rastu, što je rezultiralo porastom broja zaposlenih, ali i porastom razne mehanizacije te opreme.

„Počeli smo s tri zaposlenika, a od 1. siječnja 2021. godine smo zaposlili još četvoricu tako da sada imamo 7 djelatnika (plus direktor). Od mehanizacije posjedujemo traktor s prikolicom, bager kombinirku, više raznih kosilica, trimera, motornih pila i druge opreme koja je potrebna za obavljanje navedenih djelatnosti.“, rekao nam je direktor tvrtke Alen Gurdon

Kvadratura zelenih površina koje održava Maslačak d.o.o. iznosi cca 10 hektara i uključuje 10 groblja, površine oko društvenih domova, dječja igrališta, kanale uz nerazvrstane ceste te druge zelene površine koje su u vlasništvu Općine Levanjska Varoš. Na tim površinama obavlja se redovita košnja trave, orezivanje drveća, grmlja i živica i drugi poslovi prema potrebi.

Maslačak radi na uređivanju i održavanju Stare kupke i izletišta Vračica

Možda dva najpoznatija lokaliteta na čijem čišćenju i održavanju radi Maslačak d.o.o. su izletište Vračica te kompleks Stara kupka u Breznici Đakovačkoj, koji je nedavno došao u posjed Općine:

„Od jeseni 2020. naših 7 djelatnika intenzivno radi na čišćenju i uređenju kompleksa Stara kupka u Breznici Đakovačkoj. Radili smo poslove krčenja šikare, malčiranja korova, ravnanja terena, unutarnjeg čišćenja postojećih zgrada, rušenja starih dotrajalih zgrada te su grubi poslovi u završnoj fazi. U narednom razdoblju slijedi fino ravnanje terena te sijanje trave kako bi površine kasnije mogli kositi i održavati. U planu je također i čišćenje i uređenje bazena, sadnja drveća i ostali poslovi uređenja kako bi kompleks zasjao u starom sjaju.

Izletište Vračica, drugi biser općine također je u vlasništvu Općine pa tako i tamo radimo na poslovima održavanja i uređenja. Prošlu jesen očistili smo park šumu od suhog drveća, nasipali staze za šetnju oko ribnjaka, uredili teren kako bi lakše obavljali poslove košnje i redovnog održavanja. Ove godine u planu je nastavak redovnog održavanja, montaža spremnika za vodu koja bi služila za opskrbu budućeg lovačkog doma čija je izgradnja također u planu.“, rekao je direktor Gurdon.

Maslačak_Foto_Maslačak (6)

Reakcije mještana na samo poduzeće i poslove koje obavlja su raznolike, ali većinom pozitivne uz određene iznimke. Uz mehanizaciju i broj radnika koji posjeduju, redovno održavanje groblja i javnih zelenih površina je mnogo brže pa su i ljudi zadovoljniji.

Izvor: Moje Đakovo