Na mjesnom groblju u Breznici Đakovačkoj u petak 1. rujna u 15:00 sati bit će pokopana Kata Martinović (87).

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.