Na mjesnom groblju u Levanjskoj Varoši u srijedu 18. siječnja u 15:00 sati bit će pokopana Marija Marijanović (86).

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.