Na pravoslavnom groblju u Majaru u petak 8. listopada u 13:00 sati bit će sahranjena Mirjana Mišćević.

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.