Na pravoslavnom groblju u Majaru u utorak 22. veljače u 11:00 sati bit će pokopana Ljeposava Vlaisavljević.

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.