Na pravoslavnom groblju u Majaru u ponedjeljak 11. srpnja u 15:00 sati bit će pokopana Milena Dujanović.

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.