Na pravoslavnom groblju u Majaru u srijedu 13. rujna u 12:00 sati bit će pokopana Ljubica Radosavljević (92).

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.