Na mjesnom groblju u Slobodnoj Vlasti u petak, 2. rujna u 13:00 sati bit će pokopana Milosava Topuzović (92).

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.