Na mjesnom groblju u Slobodnoj Vlasti u srijedu, 19. listopada u 13:00 sati bit će pokopan Nikola Andrić.

Više informacija o pogrebnim uslugama doznajte ovdje.