Nastavlja se rad na poboljšanju infrastrukture na grobljima Općine Levanjska Varoš.

Na ulaze u groblja postavljene su informacijske ploče s ažuriranim planom groblja.

Jednostavnim tlorisom plan prikazuje prostorni raspored grobnih mjesta te će ljudima uvelike olakšati potragu za grobnim mjestima.