Općina Levanjska Varoš i Maslačak d.o.o. u suradnji sa sestrama samostana, pozivaju sve zainteresirane da, u subotu 9. ožujka od 8:00 do 12:00 sati, pomognu oko uređenja park-šume u sklopu samostana Karmel sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj. Akcija uređenja odnosi se na sakupljanje opalih suhih grana, uklanjanje sitnog raslinja i sl.

Svi koji mogu doći trebaju ponijeti radne rukavice i odgovarajući alat (voćarske- vinogradarske škare, vile, grablje, motiku i sl.), prikladnu odjeću i obuću te hrane za jedan obrok (slanina, kobasica…) uz mogućnost pečenja uz vatru.

Sestre će pripremiti tople i hladne napitke te kolače.

Maslačak d.o.o. osigurat će potrebne radne strojeve i radnike na istim te dio alata u slučaju potrebe.