Raspored sakupljanja otpada u Općini Levanjska Varoš za 2023. godinu možete vidjeti na fotografiji ispod, a papirnata verzija rasporeda sakupljanja otpada moći će se podići u uredu Općine Levanjska Varoš od ponedjeljka, 16. siječnja 2023. godine.